Be Glorified

 

E            D      A          E

Be glorified, be glorified (4x)

Bm                           E

Be glorified in the heavens

Bm                            E

Be glorified in the earth

Bm                            E

Be glorified in this temple

 

A   B      E A

Jesus, Jesus

F#m          B     E

Be Thou glorified (2x)

 

E                     D        A                   E

Worship the Lord, worship the Lord (4x)

Bm                                      E

Worship the Lord in the heavens

Bm                                       E

Worship the Lord in the earth

Bm                                       E

Worship the Lord in this temple